ติดต่อเรา
Lung & Me LINE Connect เป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารรูปแบบใหม่ระหว่างลูกค้ากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่ออำนวยความสะดวกในเรื่องการบันทึกสุขภาพประจำวัน ให้ง่าย สะดวก และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
  • บันทึกสุขภาพประจำวัน
  • รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับเรื่องโรคมะเร็งปอด
  • รายงานข้อมูลบันทึกสุขภาพเมื่อท่านยินยอม เพื่อให้เป็นประโยชน์ในการรักษาของท่านแก่แพทย์และผู้เชียญชาญ
  • สอบถามปัญหาเกี่ยวกับโรคมะเร็งปอด