ชื่อโรงพยาบาล:
พื้นที่:
                 

โรงพยาบาล

สถาบันมะเร็งแห่งชาติโรงพยาบาลกรุงเทพโรงพยาบาลกรุงเทพ พัทยาโรงพยาบาลกรุงเทพ-พระประแดงโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตโรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมาโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่โรงพยาบาลกลางโรงพยาบาลค่ายสุรนารีโรงพยาบาลจุฬาภรณ์โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์โรงพยาบาลชลบุรีโรงพยาบาลชลประทานโรงพยาบาลตรังโรงพยาบาลตากสินโรงพยาบาลตํารวจโรงพยาบาลธนบุรีโรงพยาบาลธรรมศาสตร์โรงพยาบาลนครปฐมโรงพยาบาลนครพิงค์โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีโรงพยาบาลบางกอก-9-อินเตอร์เนชั่นแนลโรงพยาบาลบุรีรัมย์โรงพยาบาลบ้านแพ้วโรงพยาบาลบํารุงราษฎรโรงพยาบาลปิยะเวทโรงพยาบาลปิ่นเกล้าโรงพยาบาลพญาไท 3โรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรีโรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้าโรงพยาบาลพิษณุเวชโรงพยาบาลพุทธชินราชโรงพยาบาลพุทธโสธรโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชโรงพยาบาลมหาชัยโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณ์-ธัญบุรีโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรีโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรีโรงพยาบาลมะเร็งลำปางโรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานีโรงพยาบาลราชบุรีโรงพยาบาลราชวิถีโรงพยาบาลราชเวชเชียงใหม่โรงพยาบาลรามคําแหงโรงพยาบาลรามาธิบดีโรงพยาบาลร้อยเอ็ดโรงพยาบาลลานนาโรงพยาบาลลำปางโรงพยาบาลวชิรโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตโรงพยาบาลวัฒโนสถโรงพยาบาลวิภารามโรงพยาบาลวิภาวดีโรงพยาบาลศรีนครินทร์-ขอนแก่นโรงพยาบาลศรีสวรรค์โรงพยาบาลศิริราชโรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพ มศว องครักษ์โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นโรงพยาบาลศูนย์ยะลาโรงพยาบาลศูนย์ศรีพัฒน์-มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โรงพยาบาลศูนย์สระบุรีโรงพยาบาลสกลนครโรงพยาบาลสงขลานครินทร์โรงพยาบาลสมิติเวชโรงพยาบาลสมิติเวช ชลบุรีโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชาโรงพยาบาลสมุทรปราการโรงพยาบาลสมุทรปราการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชาโรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ประสงค์โรงพยาบาลสินแพทย์โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีโรงพยาบาลสุรินทร์โรงพยาบาลหาดใหญ่โรงพยาบาลอุดรธานีโรงพยาบาลอุตรดิตถ์โรงพยาบาลเกษมราษฏร์บางแคโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราชโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์โรงพยาบาลเชียงใหม่รามโรงพยาบาลเปาโล เกษตรโรงพยาบาลเปาโลพหลโยธินโรงพยาบาลเมดปาร์คโรงพยาบาลเลิดสินโรงพยาบาลเวชธานีโรงพยาบาลเอกชล1โรงพยาบาลแมคคอร์มิคโรงพยาบาลไทยนครินทร์