ค้นหาโรงพยาบาล

โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพ มศว องครักษ์

ความเชี่ยวชาญพิเศษ

การตรวจและวิเคราะห์มะเร็งปอด

สถานที่

62 หมู่7 ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120

รายชื่อคุณหมอ

นพ.ภานุณัฎฐ์ ม่วงน้อย

นพ.ชาญชัย เจริญพงศ์สุนทร