ค้นหาโรงพยาบาล

โรงพยาบาลชลประทาน

ความเชี่ยวชาญพิเศษ

การตรวจและวิเคราะห์มะเร็งปอด

สถานที่

222 หมู่ 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120

รายชื่อคุณหมอ

พญ.ภัทรภร วังจินดา