ค้นหาโรงพยาบาล

โรงพยาบาลสินแพทย์

ความเชี่ยวชาญพิเศษ

การตรวจและวิเคราะห์มะเร็งปอด

สถานที่

9/99 ถนนรามอินทรา ก.ม.8.5 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230

รายชื่อคุณหมอ

พญ.ศิริรัตน์ พฤกษ์ธนากุล