ค้นหาโรงพยาบาล

โรงพยาบาลรามคําแหง

ความเชี่ยวชาญพิเศษ

การตรวจและวิเคราะห์มะเร็งปอด

สถานที่

436 ถนนรามคําาแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพ 10240

รายชื่อคุณหมอ

นพ.สุธี ลีละเศรษฐกุล

พญ.ดวงเดือน รัชตรณชัย

พญ.ชนิกา ครุฑนาค

พญ.คิ ฤกษ์ชูชิต