ค้นหาโรงพยาบาล

โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

ความเชี่ยวชาญพิเศษ

การตรวจและวิเคราะห์มะเร็งปอด

สถานที่

198 ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

รายชื่อคุณหมอ

นพ.ณรงค์ ชัยวุฒินันท์