ค้นหาโรงพยาบาล

โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี

ความเชี่ยวชาญพิเศษ

การตรวจและวิเคราะห์มะเร็งปอด

สถานที่

เลขที่ 431 หมู่ที่ 5 ถนนสุราษฎร์ธานี-นาสาร ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84100

รายชื่อคุณหมอ

พญ.ฟ้าใส ภักดิกมล