ค้นหาโรงพยาบาล

โรงพยาบาลเอกชล1

ความเชี่ยวชาญพิเศษ

การตรวจและวิเคราะห์มะเร็งปอด

สถานที่

68/3 ถนนพระยาสัจจา ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง ชลบุรี 20000

รายชื่อคุณหมอ