ค้นหาโรงพยาบาล

โรงพยาบาลชลบุรี

ความเชี่ยวชาญพิเศษ

การตรวจและวิเคราะห์มะเร็งปอด

สถานที่

69 ม.2 ถ.สุขุมวิท ต.บ้านสวน อ.เมือง ชลบุรี 20000

รายชื่อคุณหมอ

นพ. เดชวิทย์ วรสายัณห์

นพ. เดชวิทย์ วรสายัณห์

นพ. เดชวิทย์ วรสายัณห์