ค้นหาโรงพยาบาล

โรงพยาบาลเลิดสิน

ความเชี่ยวชาญพิเศษ

การตรวจและวิเคราะห์มะเร็งปอด

สถานที่

190 ถนนสีลม แขวงศรีเวียง เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

รายชื่อคุณหมอ

พญ.จีรวัฒน์ พรายทองแย้ม

พญ. จีรวัฒน์ พรายทองแย้ม