ค้นหาโรงพยาบาล

โรงพยาบาลกรุงเทพ

ความเชี่ยวชาญพิเศษ

การตรวจและวิเคราะห์มะเร็งปอด

สถานที่

2 ซอยศูนย์วิจัย7 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

รายชื่อคุณหมอ