ค้นหาโรงพยาบาล

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

ความเชี่ยวชาญพิเศษ

การตรวจและวิเคราะห์มะเร็งปอด

สถานที่

49 ถ.ช้างเผือก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

รายชื่อคุณหมอ

พญ.ครองกมล สีหบัณฑ์

นพ.จิรวัฒน์ ธเนศธาดา