ค้นหาโรงพยาบาล

โรงพยาบาลบางกอก-9-อินเตอร์เนชั่นแนล

ความเชี่ยวชาญพิเศษ

การตรวจและวิเคราะห์มะเร็งปอด

สถานที่

362 ถนนพระราม2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150

รายชื่อคุณหมอ

นพ.สมชัย ลิมปการณ์