ค้นหาโรงพยาบาล

โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

ความเชี่ยวชาญพิเศษ

การตรวจและวิเคราะห์มะเร็งปอด

สถานที่

8 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

รายชื่อคุณหมอ

พญ.รัตติยา ชีวเกรียงไกร