ค้นหาโรงพยาบาล

โรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ประสงค์

ความเชี่ยวชาญพิเศษ

การตรวจและวิเคราะห์มะเร็งปอด

สถานที่

122 ถนน สรรพสิทธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000

รายชื่อคุณหมอ

พญ. จิตรลดา จึงสมาน

นพ.ศรัณย์ กิจศรัณย์