ค้นหาโรงพยาบาล

โรงพยาบาลพุทธโสธร

ความเชี่ยวชาญพิเศษ

การตรวจและวิเคราะห์มะเร็งปอด

สถานที่

174 ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง ฉะเชิงเทรา 24000

รายชื่อคุณหมอ

นพ.ชัยชนะ จันทรคิด