ค้นหาโรงพยาบาล

โรงพยาบาลอุดรธานี

ความเชี่ยวชาญพิเศษ

การตรวจและวิเคราะห์มะเร็งปอด

สถานที่

36 หมู่1 ตำบลหนองไผ่ ถนนอุดร-ขอนแก่น อ.เมือง จ.อุดรธานี 41330

รายชื่อคุณหมอ

พญ.นิษฐา นิภาวงศ์