ค้นหาโรงพยาบาล

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

ความเชี่ยวชาญพิเศษ

การตรวจและวิเคราะห์มะเร็งปอด

สถานที่

268/1 ถ.พระราม6 เขตราชเทวี กทม. 10400

รายชื่อคุณหมอ

นพ.วิชิต อาภรณ์วิรัตน์

พญ.ณัษฐา พิภพไชยาสิทธิ์

พญ.กนกพร ใจสถาพร

พญ.ชญานี สำแดงปั้น

พญ.แทนชนก รัตนจารุศิริ

นพ.อารยะ อดุลพันธุ์

นพ.สาริศ อารยะพงษ์