ค้นหาโรงพยาบาล

โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

ความเชี่ยวชาญพิเศษ

การตรวจและวิเคราะห์มะเร็งปอด

สถานที่

88/8 หมู่6 ต.หนองป่าครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000

รายชื่อคุณหมอ

พญ.สุมิตรา ทองประเสริฐ

นพ.วิทรัส อริยวุฒยากร