ค้นหาโรงพยาบาล

โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

ความเชี่ยวชาญพิเศษ

การตรวจและวิเคราะห์มะเร็งปอด

สถานที่

56 หมู่ 2 ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

รายชื่อคุณหมอ

นพ.พิสิทธิ์ สุวรรณประทีป