ค้นหาโรงพยาบาล

โรงพยาบาลนครปฐม

ความเชี่ยวชาญพิเศษ

การตรวจและวิเคราะห์มะเร็งปอด

สถานที่

196 ถ.เทศา7 ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

รายชื่อคุณหมอ

พญ. ชวัญญา ระบิลทศพร