ค้นหาโรงพยาบาล

โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

ความเชี่ยวชาญพิเศษ

การตรวจและวิเคราะห์มะเร็งปอด

สถานที่

171 ถ.พหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม กทมฯ 10220

รายชื่อคุณหมอ

พญ.ชุติมา อุปัชฌาย์

นพ.ศุภชาติ ชมภูนุช

พญ.อัชพร เพชรดี