ค้นหาโรงพยาบาล

โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี

ความเชี่ยวชาญพิเศษ

การตรวจและวิเคราะห์มะเร็งปอด

สถานที่

300 หมู่ที่ 2 ตำบล เสม็ด อำเภอเมือง จ.ชลบุรี 20000

รายชื่อคุณหมอ

นพ. อรรณพ กิตติวราวุฒิ