ค้นหาโรงพยาบาล

โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี

ความเชี่ยวชาญพิเศษ

การตรวจและวิเคราะห์มะเร็งปอด

สถานที่

11/1 ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000

รายชื่อคุณหมอ

นพ.ปิติ พรประเสริฐสุข