ค้นหาโรงพยาบาล

โรงพยาบาลอุตรดิตถ์

ความเชี่ยวชาญพิเศษ

การตรวจและวิเคราะห์มะเร็งปอด

สถานที่

38 ถนนเจษฎาบดินทร์ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000

รายชื่อคุณหมอ

พญ.อนันตาพร ภู่ประเสริฐ