ค้นหาโรงพยาบาล

โรงพยาบาลวชิร

ความเชี่ยวชาญพิเศษ

การตรวจและวิเคราะห์มะเร็งปอด

สถานที่

681 ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

รายชื่อคุณหมอ

นพ.ชาญยุทธ บัณฑิตวัฒนาวงศ์

นพ.ยศวัจน์ รุ่งโรจน์วัฒนา

พญ.อภิษฎา สุเทพวานนท์