ค้นหาโรงพยาบาล

โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น

ความเชี่ยวชาญพิเศษ

การตรวจและวิเคราะห์มะเร็งปอด

สถานที่

54,56 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

รายชื่อคุณหมอ

พญ.เพียงเพ็ญ จงไพรัตน์

พญ.ปาริชาติ พงษ์ไทย

นพ.เลืองยศ ทองเที่ยง