ค้นหาโรงพยาบาล

โรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี

ความเชี่ยวชาญพิเศษ

การตรวจและวิเคราะห์มะเร็งปอด

สถานที่

38 ถนนเลียบเนิน ต.วัดใหม่ อำเภอเมือง จันทบุรี 22000

รายชื่อคุณหมอ

นพ.ธีรยุทธ นัมคณิสรณ์