ค้นหาโรงพยาบาล

โรงพยาบาลปิ่นเกล้า

ความเชี่ยวชาญพิเศษ

การตรวจและวิเคราะห์มะเร็งปอด

สถานที่

504 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน ตําบลบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600

รายชื่อคุณหมอ

นพ.พงศ์อินทร์ สาริกะภูติ