ค้นหาโรงพยาบาล

โรงพยาบาลศรีสวรรค์

ความเชี่ยวชาญพิเศษ

การตรวจและวิเคราะห์มะเร็งปอด

สถานที่

ที่อยู่ ง.33/64 ถ.ดาวดึงส์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

รายชื่อคุณหมอ

นพ.ศิวัช ศักดิ์เดชยนต์

พญ.วีริศา วิมลเฉลา