ค้นหาโรงพยาบาล

โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

ความเชี่ยวชาญพิเศษ

การตรวจและวิเคราะห์มะเร็งปอด

สถานที่

2/1 ถ.หงษ์หยกอุทิศ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000

รายชื่อคุณหมอ

นพ.วฤทธิ์ ลอยวิรัตน์

พญ.กนกนิตย์ ลิ้มวิภาวีอนันต์