ค้นหาโรงพยาบาล

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว

ความเชี่ยวชาญพิเศษ

การตรวจและวิเคราะห์มะเร็งปอด

สถานที่

198 หมู่ 1 ต.บ้านแพ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120

รายชื่อคุณหมอ

พญ.พรรษวรรณ ดำเล็ก