ค้นหาโรงพยาบาล

โรงพยาบาลกรุงเทพ-พระประแดง

ความเชี่ยวชาญพิเศษ

การตรวจและวิเคราะห์มะเร็งปอด

สถานที่

288 หมู่1 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.ปากคลองปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290

รายชื่อคุณหมอ