ค้นหาโรงพยาบาล

โรงพยาบาลพิษณุเวช

ความเชี่ยวชาญพิเศษ

การตรวจและวิเคราะห์มะเร็งปอด

สถานที่

211 ถ.ขุนพิเรนทรเทพ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

รายชื่อคุณหมอ

พญ.วีรนุช รัตนเดช