ค้นหาโรงพยาบาล

โรงพยาบาลหาดใหญ่

ความเชี่ยวชาญพิเศษ

การตรวจและวิเคราะห์มะเร็งปอด

สถานที่

182 ถนนรัถการ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

รายชื่อคุณหมอ

พญ. ภูเงิน คงทอง