ค้นหาโรงพยาบาล

โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ความเชี่ยวชาญพิเศษ

การตรวจและวิเคราะห์มะเร็งปอด

สถานที่

365 หมู่ 12 ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

รายชื่อคุณหมอ

นพ.อภิชัย ลีละศิริ