ค้นหาโรงพยาบาล

โรงพยาบาลค่ายสุรนารี

ความเชี่ยวชาญพิเศษ

การตรวจและวิเคราะห์มะเร็งปอด

สถานที่

211 ถนน พิบูลละเอียด ตำบล หนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000

รายชื่อคุณหมอ

พญ.ณภาภัช มุ่งวัฒนา