ค้นหาโรงพยาบาล

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

ความเชี่ยวชาญพิเศษ

การตรวจและวิเคราะห์มะเร็งปอด

สถานที่

111 ถนนรณชัยชาญยุทธ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000

รายชื่อคุณหมอ

พญ.สุขนิตย์ พรหมรับ

พญ.ธีรานุช จุรีมาศ