ค้นหาโรงพยาบาล

โรงพยาบาลศูนย์ยะลา

ความเชี่ยวชาญพิเศษ

การตรวจและวิเคราะห์มะเร็งปอด

สถานที่

152 ถ.สิโรรส ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000

รายชื่อคุณหมอ