ค้นหาโรงพยาบาล

โรงพยาบาลพุทธชินราช

ความเชี่ยวชาญพิเศษ

การตรวจและวิเคราะห์มะเร็งปอด

สถานที่

90 ถนนศรีธรรมไตรปิฎก ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

รายชื่อคุณหมอ

นพ.มาโนชญ์ บูรณโชคไพศาล

พญ.อุดมลักษณ์ เจนพาณิชย์

พญ.นฤชยา พัฒนา