ค้นหาโรงพยาบาล

โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา

ความเชี่ยวชาญพิเศษ

การตรวจและวิเคราะห์มะเร็งปอด

สถานที่

8 ซอยแหลมเกตุ ถนนเจิมจอมพล ศรีราชา ชลบุรี 20110

รายชื่อคุณหมอ

นพ.อัศศิริ แก่นแก้ว

นพ.อัศศิริ แก่นแก้ว