ค้นหาโรงพยาบาล

โรงพยาบาลธนบุรี

ความเชี่ยวชาญพิเศษ

การตรวจและวิเคราะห์มะเร็งปอด

สถานที่

34/ 1 ซอย อิสรภาพ 44 แขวง บ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

รายชื่อคุณหมอ

นพ.ไพโรจน์ สินลารัตน์