ค้นหาโรงพยาบาล

โรงพยาบาลศรีนครินทร์-ขอนแก่น

ความเชี่ยวชาญพิเศษ

การตรวจและวิเคราะห์มะเร็งปอด

สถานที่

123 ถนนมิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

รายชื่อคุณหมอ

พญ.เอื้อมแข สุขประเสริฐ

นพ.โกสินทร์ วิระษร

พญ.จาริญญ์ จินดาประเสริฐ