ค้นหาโรงพยาบาล

โรงพยาบาลสมิติเวช

ความเชี่ยวชาญพิเศษ

การตรวจและวิเคราะห์มะเร็งปอด

สถานที่

133 สุขุมวิท49 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

รายชื่อคุณหมอ

นพ.ภูชัย พิทักษ์กิจนุกูร

นพ.วิโรจน์ เหล่าสุนทรศิริ