ค้นหาโรงพยาบาล

โรงพยาบาลลำปาง

ความเชี่ยวชาญพิเศษ

การตรวจและวิเคราะห์มะเร็งปอด

สถานที่

280 ถนนพหลโยธิน ต.หัวเวียง อ.เมือง จ.ลำปาง 52000

รายชื่อคุณหมอ

นพ.อมร ตามไท

นพ.กิจจาคมม์ ธนาสมบูรณ์สุข