ค้นหาโรงพยาบาล

โรงพยาบาลกรุงเทพ พัทยา

ความเชี่ยวชาญพิเศษ

การตรวจและวิเคราะห์มะเร็งปอด

สถานที่

301 หมู่ 6 ถนนสุขุมวิท กม. 143 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

รายชื่อคุณหมอ

พญ.กนกนิตย์ ลิ้มวิภาวีอนันต์

พญ.สิริจากรณ์ ศิววงศ์ศรี