ค้นหาโรงพยาบาล

โรงพยาบาลไทยนครินทร์

ความเชี่ยวชาญพิเศษ

การตรวจและวิเคราะห์มะเร็งปอด

สถานที่

345 บางนา-ตราด กม. 3.5 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

รายชื่อคุณหมอ

นพ.อาคม เชียรศิลป์