ค้นหาโรงพยาบาล

โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์

ความเชี่ยวชาญพิเศษ

การตรวจและวิเคราะห์มะเร็งปอด

สถานที่

2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ10700

รายชื่อคุณหมอ

นพ.พรสิระ หงสกุล