ค้นหาโรงพยาบาล

โรงพยาบาลสกลนคร

ความเชี่ยวชาญพิเศษ

การตรวจและวิเคราะห์มะเร็งปอด

สถานที่

1041 ถนนเจริญเมือง ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000

รายชื่อคุณหมอ

พญ.พรรณินทร์ ตีรสวัสดิชัย